Russia

/: ""
- !

Belarus
Ukraine
Lietuva
Lietuva
Latvia
Latvia
UK
UK

Apie programą:

Gerbiamieji mokyklos vadovai!

Pristatome Jums kompiuterinę programą Rector, kuri yra specialiai sukurta mokyklos pamokų tvarkaraščių sudarymui 1997 metais.Šita programa  viena iš pirmųjų  buvo pradėta taikyti Rusijos mokyklose. 2001 metais buvo pradėta nauja programos serija Rector-3, kuri paveldėjo geriausias ankstesniųjų  programų savybes. Programa yra nuolat tobulinama, atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus. 2002 metai buvo parengta tarptautinė programos Rector 3 versija ir programa buvo išversta į lietuvių kalba, vėliau į ukrainiečių  kalbą. Daromi  vertimai ir į kitas kalbas. Programą Rector-3 labai aukštai vertina visi vartotojai. 

Darbas su programa ne tik paprastas,  bet iš dalies ir malonus, nes visi darbo etapai programoje yra aiškus ir suprantami pavaduotojui. Programa padeda pavaduotojui per trumpą laiką sudaryti optimalų tvarkaraštį.  Pavaduotojas tiesiog dirba savo įprastą darbą,- paskirsto krūvius, numato mokytojams ir klasėms darbo laiką, padalija  klases į grupes sudaro iš tų grupių srautus, numato, ar užsiėmimai vyks vienu ar skirtingu laiku. Yra galimybė numatyti, ar pamoka turi būti pirma, paskutinė ar kraštutinė, ar pamokos turi eiti nuosekliai ir t. t. Visi darbo etapai su programa  yra gerai  suskirstyti, kiekviename lange yra paaiškinimai darbui su programa. Programoje yra galimybė paderinti šriftus ir spalvas.

Spalvos taip pat naudojamos ir informacijos  teikimui- be to įprastu mums būdu, pvz. žalia spalva reiškia, kad mokytojas arba klasė tuo metu gali dirbti, o raudona- kad  turi išeiginę (negali dirbti), geltona spalva – mokytojas gali dirbti, bet nelabai pageidauja. Pavaduotojui tik tereikia atitinkamai nudažyti  konkretaus mokytojo arba klasės  darbo tinklelį. Taip pat, norint įterpti krūvį, reikia tik pastatyti  žymeklį į atitinkamą langelį ir paspausti pelytės klavišą ir žalia spalva parodys, kur gali būti įterptas tas krūvis (pamoka), o kitos spalvos informuos,  kodėl į tą vietą krūvis negali būti įterptas, ar mokytojas (klasė) turi išeiginę, ar mokytojas dirba kitoje, ar toje pačioje klasėje, taip pat programa parodo, kokių mokytojų pamokos gali būti įterptos į duotąjį darbo tinklelio langelį.

Programoje yra galimybė sudaryti tvarkaraštį lyginėmis ir nelyginėmis savaitėmis. Pamokos (krūviai) tvarkaraščio tinklelyje perkeliamos tiesiog pelyte. Programoje labai paprasta  ir lengva dirti ir todėl, kad  visi paaiškinimai ir  visas darbas atliekamas lietuvių kalba . Dirbant su šia programa, galima per trumpą laiką pasiekti gerų rezultatų.

Mokyklos tvarkaraštis gali būti sudarytas automatiniu arba “rankiniu” būdu, yra galimybė (kaip rodo praktika, tai yra geriausia)  tuos budus derinti, fiksuojant pagrindinius krūvius, išdėstant juos rankiniu būdu, o likusius krūvius išdėstant automatiškai.

Kartu su tvarkaraščiu programoje galima sudaryti ir mokytojų tarifikacijos lentelę.

Programa pati suskaičiuoja valandas, skirtas darbų tikrinimui, pasiruošimui pamokoms. Ji suteikia galimybę skirti valandas  papildomajam ugdymui, kabineto vadovavimui, klasės auklėjimui.

Automatiškai paskaičiuojamas pedagoginis darbo stažas, vieną kartą jį įvedus. Taip pat galima vesti mokytojų kvalifikacijos apskaitą. Tarifikacinę lentelę galima paderinti, pasirenkant, kokias skiltis norima matyti ir spausdinti.

Visas tvarkaraštis saugojamas viename faile, labai nesunku turint vieną tvarkaraštį padaryti tam tikrus pakeitimus ir išsaugoti kaip kitą failą. Visi tvarkaraščiai  saugojami vienoje direktorijoje ir, padarant jų analizę,  nesunku pasirinkti geriausią. Be to, tvarkaraščiai sudaryti programoje, automatiškai konvertuojami į pageidaujamą jums Excel, Word arba HTM  formatą. Iš viso yra net šeši tvarkaraščių lentelių  tipai, iš kurių jūs galėsite pasirinkti jums tinkamiausią formą. Yra galimybė atspausdinti kiekvienos klasės ir kiekvieno mokytojo tvarkaraščius. Yra taip pat numatyta galimybė atlikti pavadavimus ir pakeitimus, nesant mokykloje atskiriems mokytojams. Sudarant tvarkaraštį automatiniu būdu, programa padaro įvestų duomenų analizę ir informuoja  apie prieštaravimus, padarytus nusakant reikalavimus tvarkaraščiui.   

Programa Rector 3 idealiai tinka pagrindinėms mokykloms, taip pat žymiai palengvina tvarkaraščių sudarymą, kai mokykla dirba pagal profilinę sistemą.  Rector-3 yra praktiškai išbandyta, patikima programa. Trumpame aprašyme neįmanoma išvardinti visas programos galimybes ir privalumus. Norint įrašyti demonstracinę programos versiją, spauskite: setup.exe.  Demonstracinėje programos versijoje galimos visos operacijos, tik apribotas klasių  skaičius iki penkių. Išbandyk programą ir atsiųsk rengėjams savus atsiliepimus ir pasiūlymus programos tobulinimui.

Programa Rector 3 ne tik išversta į lietuvių kalbą, bet ir nuolat adaptuojama atsižvelgiant į  Lietuvos švietimo sistemos ypatumus. Pavaduotojai, dirbantys su Mimoza bei dalyvavę seminare,  skirtame darbui su programa Rector 3, kuris įvyko 2003 metų gruodžio mėnesį Klaipėdoje, priėjo prie išvados, kad dirbti su šia programa yra žymiai paprasčiau ir lengviau.  Programa Rector 3 leidžia per trumpesnį laiką pasiekti kur kas geresnių rezultatų.

Plačiau apie programos struktūrą ir programos tobulinimo planus žiūrėkite  pateiktyje.  Norint  įsirašyti, spauskite: pateiktis.zip.

Kaip įsigyti licenciją darbui su programa:

Norint įsigyti licenziją  darbui su programa, reikia sudaryti autorinę sutartį su Aleksandru Mezencevu, kuris atstovauja programos Rector-3 rengėjų interesus Lietuvoje, visos garantijos ir rengėjų įsipareigojimai yra numatyti toje sutartyje, kuri yra sudaroma, remiantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu Nr. VIII-1185,  priimtu 1999m. gegužės 18d.

Programos kaina:

Licencijos kaina vienam mokyklos kompiuteriui yra 500 litų, įskaitant ir autorinį mokestį. Į programos kainą įeina nemokomos darbo su programa konsultacijos, kurios teikiamos vienerius metus. Mažų miestelių ir kaimų mokykloms gali būti taikomos 10 procentų nuolaidos. Perkant licenciją antram mokyklos kompiuteriui, jos kaina 150 Lt.

Kontaktai:

Klausimus apie darbą su programa, o taip pat apie pastebėtus trūkumus bei pasiūlymus programos tobulinimui, Jūs galite siųsti adresais rector@pochta.ru, mezencev@takas.lt arba skambinti telefonais: Klaipėda, tel.: (8 46) 25 97 41,   (8 46) 300122, mob. +37067315049

© . , 1997 - 2021

" "